Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Kamperveen

In Kamperveen (gemeente Kampen) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 29.000 vleeseenden. Het naastgelegen bedrijf met pluimvee wordt preventief geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht.

Kijk voor meer informatie en de regeling specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Kamperveen op Rijksoverheid.nl.