Ik houd 50 of meer schapen of geiten waaronder melkdieren of opfokdieren voor een melkbedrijf

Om te voorkomen dat op uw bedrijf Q-koorts uitbreekt en zich verspreidt, is het belangrijk om een aantal maatregelen te treffen. We hebben ze voor u op een rij gezet.

 • Laat uw dieren jaarlijks voor 1 augustus vaccineren.
  Let op! Hebt u naast melkschapen of -geiten ook vleesschapen of -geiten? Dan moet u deze dieren ook laten vaccineren.
 • Leg vaccinaties, geboorte en aanvoer per dier vast in het I&R-systeem.
 • Laat elke 4 weken een tankmelkmonster nemen.
 • Meld doodgeboren lammeren.
 • Sla mest 30 dagen luchtdoorlatend en afgedekt op.
 • Controleer of de dieren die worden aangevoerd bij uw bedrijf gevaccineerd zijn tegen Q-koorts.
  Is dat niet het geval? Dan mogen de dieren niet worden aangevoerd.
 • Publiek op uw bedrijf? Zonder dieren af tijdens het lammeren.

Laat uw dieren jaarlijks voor 1 augustus vaccineren

Laat elk jaar al uw dieren die op 1 augustus ouder dan 3 maanden zijn tegen Q-koorts vaccineren. Zorg er daarbij voor dat tussen de jaarlijkse vaccinaties niet meer dan 12 maanden zit. Hebt u uw dieren vorig jaar bijvoorbeeld laten vaccineren op 20 maart. Dan moet u uw dieren dit jaar ook uiterlijk 20 maart hebben gevaccineerd.

Wordt uw dier voor het eerst gevaccineerd? Of was de laatste vaccinatie meer dan een jaar geleden? Dan moet uw dier een basisvaccinatie krijgen. Die bestaat uit 2 vaccinaties met een tussentijd van 3 weken.

Houd daarbij rekening met het volgende:

 • Leg de vaccinaties van elk afzonderlijk dier vast in het I&R-systeem. Dat moet binnen 7 dagen na de vaccinatie en uiterlijk op 31 juli. Geeft u dus de vaccinaties op 31 juli? Dan moet u ze dezelfde dag dus nog vastleggen in het I&R-systeem.
 • Vul een vaccinatieformulier in en laat dat ook ondertekenen door uw dierenarts. Een ondertekende visitebrief van uw dierenarts waarop de vaccinaties vermeld staan is ook goed.
 • Bewaar het vaccinatieformulier of de visitebrief en de factuur van uw dierenarts minimaal 2 jaar op uw bedrijf.

Heeft u vragen over het toepassen van het vaccin?

Bijvoorbeeld over hervaccinaties of de tussenperiode tussen 2 vaccinaties? Raadpleeg dan de bijsluiter.

Soms moet u lammeren ook laten vaccineren

Lammeren jonger dan 3 maanden mogen niet gevaccineerd worden, maar als ze ouder dan 3 maanden zijn, moet u ze in een aantal gevallen wel laten vaccineren. Dit is zo als als uw dier:

 • een ander dier dekt
 • gedekt wordt
 • ge├»nsemineerd wordt
 • (tijdelijk) verhuist naar:
  • een melkveebedrijf met 50 of meer dieren
  • een bedrijf waar het in aanraking komt met publiek
  • een evenement zoals een tentoonstelling of een keuring

U moet uw dier minstens 3 weken voordat dit plaatsvindt, laten vaccineren en registreren in het I&R-systeem.

Let er daar wel bij op dat uw dier de eerste keer altijd een basisvaccinatie moet krijgen. Die bestaat uit 2 vaccinaties met een tussentijd van 3 weken. U geeft de eerste vaccinatie dan dus eigenlijk al 6 weken van tevoren.

Wordt het dier in het 1e levensjaar geslacht?

En in die periode niet ingezet voor de fok? Dan hoeft u het niet te laten vaccineren.

Laat elke 4 weken een tankmelkmonster nemen

Laat elke 4 weken een monster nemen uit de tankmelk. Dat gebeurt normaal gesproken door degene die de melk ophaalt bij uw bedrijf. De chauffeur doet dat namens een erkend bedrijf, zoals QLip. U hoeft hiervoor dus zelf niets te regelen.

Royal GD (voorheen de Gezondheidsdienst voor Dieren) onderzoekt vervolgens in een laboratorium het monster en kijkt of de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts aanwezig is. Mocht blijken dat de bacterie aanwezig is, dan neemt de NVWA contact met u op om de situatie te bespreken.

Meld doodgeboren lammeren

Merkt u of uw dierenarts dat op uw bedrijf het aantal doodgeboren lammeren afwijkt van het gebruikelijke aantal doodgeboren dieren? Geeft u dit dan direct door via het landelijk meldpunt dierziekten op (045) 546 31 88.

Nadat wij uw melding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om de situatie te bespreken.

Sla mest 30 dagen luchtdoorlatend afgedekt op

Als u de stal hebt uitgemest, sla verwijderde mest dan eerst 30 dagen luchtdoorlatend afgedekt op uw bedrijf op, voordat die wordt uitgereden. Dat kan bijvoorbeeld onder worteldoek. Laat u de mest rechtstreeks vanuit de stal afvoeren naar een erkende composteerder? Dan hoeft u de mest niet eerst 30 dagen op te slaan. De mest moet echter wel afgedekt vervoerd worden.

Houd ook altijd een administratie bij waarin u de volgende zaken bijhoudt:

 • de datum waarop u de stal uitmest
 • de begin- en einddatum van de composteringsperiode
 • de datum waarop de mest op het land wordt uitgereden
 • hoeveel mest u opslaat en afvoert (in kubieke meters)

Bewaar deze administratie minimaal 2 jaar. Wij kunnen u erom vragen.

Controleer de dieren die worden aangevoerd bij uw bedrijf

U mag alleen dieren laten aanvoeren die op tijd zijn gevaccineerd.

Zijn de aangevoerde dieren jonger dan 3 maanden? Dan mogen ze ook ongevaccineerd worden aangevoerd, tenzij u ze gebruikt om mee te fokken. Dan moeten ze minimaal 3 weken voordat u ze gebruikt om mee te fokken, laten vaccineren en registreren in het I&R-systeem.

Check zelf of het I&R-systeem up-to-date is

Check zelf geregeld of alle gegevens in het I&R-systeem volledig en up-to-date zijn. Raadpleeg hiervoor mijn.RVO.nl en controleer of alle diervlaggen juist zijn en vul aan of herstel indien nodig.

Publiek op uw bedrijf - zonder dieren af tijdens het lammeren

Krijgt u publiek op uw bedrijf? Bijvoorbeeld omdat u een boerderijwinkel of boerderijcamping heeft? Zonder dieren dan af tijdens het lammeren, en zorg dat ze niet in aanraking komen met uw bezoekers.