Ik houd schapen of geiten en mijn dieren komen niet in aanraking met publiek

Als uw dieren nooit in aanraking komen met publiek, gelden andere regels dan wanneer er wel publiek op uw bedrijf komt. Of dan wanneer u een bedrijf hebt met melkdieren. Lees hoe het zit.

Houdt u schapen of geiten en zijn de volgende situaties op u van toepassing.

  • Ik houd minder dan 50 schapen of geiten en ze komen niet in aanraking met publiek
  • Ik houd 50 of meer vleesschapen of vleesgeiten en mijn dieren komen niet in aanraking met publiek

Dan gelden voor u geen speciale regels om een Q-koorts-uitbraak tegen te gaan.

Registreer uw dieren in het I&R-systeem van RVO

Wel geldt voor u dat u uw dieren moet registreren in het I&R-systeem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Check zelf geregeld of alle gegevens in het I&R-systeem volledig en up-to-date zijn. Raadpleeg hiervoor mijn.RVO.nl en controleer of alle diervlaggen juist zijn en vul aan of herstel indien nodig.

Ook is het belangrijk dat u verschijnselen van Q-koorts direct doorgeeft bij het landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88.  

Let op!
Hebt u een bedrijf met 50 of meer melkschapen of melkgeiten of opfokdieren voor een melkbedrijf? Wat allemaal precies voor u geldt, leest u bij Ik houd 50 of meer schapen of geiten waaronder melkdieren of opfokdieren voor een melkbedrijf.