Rol NVWA bij Q-koorts: preventie en voorkomen verspreiding

Wij voeren inspecties uit om te controleren dat er geen Q-koorts kan uitbreken op uw bedrijf. Daarnaast controleren wij bij een uitbraak of u genoeg maatregelen neemt om te voorkomen dat de bacterie zich verder verspreidt.

De inspecties voeren wij steekproefsgewijs uit. Dan doen we zowel op melkveebedrijven als op bedrijven waar publiek komt. Wij controleren onder andere of u uw schapen en geiten op tijd hebt laten vaccineren en of u de vaccinaties tijdig hebt vastgelegd in het I&R-systeem.

Wat als ik mijn dieren niet (op tijd) laat vaccineren?

Dan maken wij een boeterapport op. Daarin staat beschreven wat onze inspecteurs hebben geconstateerd. U kunt een boete krijgen van 2.500 euro.

Wat als ik mijn dieren niet (op tijd) registreer in het I&R-systeem?

Hebt u uw dieren wel gevaccineerd, maar de vaccinatie niet (op tijd) geregistreerd in het I&R-systeem? Dan maken onze inspecteurs ook een boeterapport op. U kunt dan een boete krijgen van 1.500 euro. U bent op tijd als u de vaccinatie binnen een week en uiterlijk op 31 juli vastlegt in het I&R-systeem.

Wat als u na een nieuwe controle uw dieren nog niet hebt gevaccineerd?

Hebt u een boeterapport gekregen omdat u uw dieren niet hebt gevaccineerd? Dan moet u uw dieren alsnog laten vaccineren en de vaccinaties registreren. Doet u dat niet? Dan laten wij uw dieren vaccineren. U betaalt daarvoor wel de kosten.

Wordt de Q-koortsbacterie aangetroffen op uw bedrijf?

Dan gelden ook nog andere regels waar uw bedrijf zich aan moet houden. Bijvoorbeeld over de aanvoer of afvoer van dieren. En of u zich houdt aan het hygiƫneprotocol voor bezoekers van uw bedrijf, zoals een dierenarts. Wij laten u bij een uitbraak precies weten waar u aan moet voldoen en controleren daar ook op.