Wat als er Q-koorts is uitgebroken op mijn bedrijf?

Blijkt uit een tankmelkmonster dat de Q-koortsbacterie op uw bedrijf is aangetroffen? Of blijkt uit het onderzoek naar doodgeboren lammeren dat de Q-koortsbacterie aanwezig is? Dan nemen wij contact met u op om te bespreken hoe wij gezamenlijk de verdere verspreiding kunnen beheersen.