Medische hulp

Neem bij een verdenking van besmetting met rabiës altijd, ook wanneer u in het buitenland verblijft, direct contact op met uw huisarts of GGD in uw regio. Als u in het buitenland verblijft neem dan contact op met de alarmcentrale.
 

Na een mogelijke besmetting moet meteen gestart worden met de postexpositie behandeling. Als u wacht met de behandeling tot na het optreden van klinische verschijnselen dan is deze dodelijke ziekte niet meer te genezen.

De 1e behandeling bestaat uit adequate wondverzorging. U moet de wond zorgvuldig en grondig reinigen en spoelen met water en zeep voor meer dan 15 minuten en vervolgens - wanneer mogelijk - desinfecteren met alcohol 70% of jodium. Daarna volgt bij gerede verdenking op rabiës een post-expositie-vaccinatie en, als daar vanwege de aard van de blootstelling aanleiding toe is, menselijk anti-rabiës-immuunglobuline (MARIG of ERIG). Uw behandelend arts kan daarnaast ook tot een behandeling met antibiotica (tegen bijkomende infecties) en een tetanusvaccinatie beslissen.

Meer informatie over de medische hulp bij de mens is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).