Rundertuberculose

De NVWA bestrijdt runder-tbc. Bij besmetting nemen we maatregelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Runder-tbc moet u melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten.

Melden

Bel het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Meer over het belang van tijdig melden van dierziekten.