Hoe dieren en mensen besmet raken met de bacterie M.bovis

Dieren

Het rund kan de bacterie M. bovis via de luchtwegen of via de bek opnemen. In de 1e fase van de infectie blijft de bacterie binnen het rund ('gesloten tbc').

In de 2e fase wordt de bacterie verspreidt via hoesten, via urine of melk ('open tbc'). Het dier is dan besmettelijk voor andere dieren en de mens.

Een dier kan ook besmet worden door besmet voer of besmette dierlijke producten zoals mest en melk. De grootste kans op tuberculose hebben dieren die geïmporteerd zijn uit landen die niet vrij zijn van tuberculose.

Mensen

Rundertuberculose bij mensen is zeer zeldzaam. Mensen kunnen andere mensen over het algemeen niet besmetten. Mensen lopen een besmetting met rundertuberculose meestal op door het drinken van ongepasteuriseerde melk.

Beroepsuitoefenaars die bij een onbeschermd en nauw contact met een besmettelijk dier (open tbc) risico lopen geïnfecteerd te raken met rundertuberculose:

  • veehouders
  • dierenartsen
  • slachthuismedewerker
  • schaapherders
  • veeverloskundigen.