Maatregelen bij verdenking en besmetting runder-tbc

Zodra de melding is gemaakt, gaat de officiële verdenkingsfase in. Het bedrijf krijgt de status 'verdacht'. Bij een officiële verdenking gaan wettelijke maatregelen van start om verdere verspreiding van de rundertuberculose te voorkomen. De dierhouder is verplicht aan deze maatregelen mee te werken. Het bedrijf houdt de 'verdacht'-status totdat er bewijs is dat dieren niet lijden aan de ziekte.

Afhandeling verdenking door NVWA

Na een melding van runder-tbc bij een dier onderzoekt de NVWA zo snel mogelijk of het dier werkelijk runder-tbc heeft. En kan dan maatregelen nemen om overdracht van de ziekte naar mens of dier te voorkomen.

De NVWA stuurt een dierziektedeskundige naar het bedrijf. Hij kijkt welke dieren ziek en gezond zijn, en telt de aanwezige dieren (ook andere diersoorten). Ook informeert hij of de betrokken mensen ziek zijn. Van rundertuberculose verdachte dieren worden getuberculineerd.

Uitslagen, bevindingen tuberculinetest

De resultaten van de tuberculinetest worden 3 dagen na de test afgelezen en beoordeeld. Het bedrijf krijgt hierover informatie van de dierziektedeskundige die op het bedrijf geweest is, of van de NVWA.

Als de tuberculinatie van al de dieren geen besmetting aantoonde geeft het geeft de NVWA het bedrijf vrij. De getroffen maatregelen komen dan te vervallen. Wijzen de testresultaten van de tuberculinatie wel op een besmetting dan neemt de NVWA de dieren over en stuurt deze in voor onderzoek bij het Centraal Veterinair Instituurt in Lelystad. Hier vindt sectie en microscopisch onderzoek op de dieren plaats. Is bij dit onderzoek de diagnose rundertuberculose waarschijnlijk, dan volgt bacteriologisch onderzoek (BO) om de definitieve diagnose te stellen. De uitslag is 16 weken later bekend. Ondertussen worden op het geblokkeerde bedrijf alle dieren ouder dan 6 weken getuberculineerd.

Pas als bij het bacteriologisch onderzoek M. bovis wordt gekweekt is de rundertuberculose bevestigd en worden alle dieren 'besmet' verklaard.

Officiële brief over verdenking en maatregelen

Over de verdenking en de maatregelen ontvangt het bedrijf een officiële brief. De burgemeester van de gemeente waar het verdachte dier is gevonden en de GGD krijgen een kopie van deze brief. Tijdens de verdenkingsfase mag het geblokkeerde bedrijf geen dieren afvoeren.

Alleen bij slachtdieren en/of noodslachtdieren kan het bedrijf ontheffing aanvragen bij de NVWA. Voorwaarde is dat deze dieren minstens 1x getuberculineerd zijn met gunstig testresultaat.

Doorleveren van de melk mag. Wel wordt het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) op de hoogte gebracht zodat zij extra toezicht kunnen houden op de verplichte pasteurisatie van de melk. De verkoop van rauwmelkse melkproducten als kaas, boter en melk is verboden gedurende de tijd dat de verdenking duurt.

Aanvullende maatregelen na besmetting

Als de besmetting is aangetoond dan ontvangt het geblokkeerde bedrijf zo spoedig mogelijk informatie over de aanvullende maatregelen.

Kosten

Het bedrijf krijgt géén rekening voor de inzet van de dierziektedeskundige en het laboratoriumonderzoek. De overgenomen dieren worden getaxeerd en uitbetaald.

Met vragen over rundertuberculose en uw eigen gezondheid kunt u terecht bij de GGD in uw regio .