Meldingsplicht rundertuberculose

Tuberculose is een aangifteplichtige en bestrijdingsplichtige ziekte. Ziet een een veehouder of dierenarts symptomen die op rundertuberculose kunnen wijzen, dan moet hij dit direct melden bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten: (045) 546 31 88. Meer informatie over de meldingsplicht op pagina Melden dierziekten.

Melden moet ook zodra:

  • bekend is dat een dier van een positief (buitenlands) bedrijf afkomt;
  • tuberculose tijdens het onderzoek aan de slachtlijn wordt gevonden;
  • een positieve uitslag van de tuberculinetest bij exportcontrole wordt geconstateerd.

De procedure die daarna start, vindt u op de pagina Dierziekten.