Hoe infectie met runder-tbc vaststellen

Om vast te stellen of een dier geïnfecteerd is met rundertuberculose is een huidtest met tuberculine op het dier nodig. Deze test veroorzaakt bij een geïnfecteerd rund binnen enkele dagen (3 dagen) een zwelling van de huid van een bepaalde grootte.

Aan de slachtlijn vindt structureel monitoring op rundertuberculose plaats: de NVWA screent lymfeklieren, longen en andere organen. Het Nationaal Referentie Laboratorium voor rundertuberculose bij dieren van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad onderzoekt organen die verdacht zijn.

Importrunderen worden alleen geaccepteerd met geldige gezondheidscertificaten, die aangeven dat het rund geen rundertuberculose bij zich heeft.

Voor export naar landen buiten de Europese Unie wordt onderzoek op M. bovis uitgevoerd als het importerende land dit verplicht stelt.