Ziekteverschijnselen rundertuberculose bij mensen

Rundertuberculose bij mensen is zeer zeldzaam. Mensen kunnen andere mensen over het algemeen niet besmetten.

Iemand kan geïnfecteerd zijn met rundertuberculose zonder dat hij daar iets van merkt. Meestal treedt ziekte binnen 1 of 2 jaar na de besmetting op, maar het kan ook 60 jaar of langer duren.

Mogelijk besmet met de bacterie M.bovis? Zo snel mogelijk melden bij de huisarts of afdeling tbc-bestrijding van de GGD is nodig bij onderstaande klachten:

  • langdurig hoesten
  • vermagering
  • vermoeidheid
  • koorts
  • nachtzweten
  • gebrek aan eetlust
  • soms: ophoesten van bloed

In het geval van zieke runderen op een bedrijf onderzoekt de afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD wie contact had met de betreffende dieren. Bijvoorbeeld de veehouder en gezin, personeel en dierenarts. De GGD kan dan besluiten of een behandeling voor hen nodig is.