Staat van Zoönosen

De NVWA en het RIVM geven jaarlijks het rapport de Staat van Zoönosen uit in samenwerking met verschillende partners. Het rapport biedt een overzicht van de meest belangrijke ontwikkelingen en trends op het gebied van zoönosen in Nederland. Hieronder vindt u een overzicht van de afgelopen 5 jaar.

Overzicht rapporten 2015 – 2019

U vindt de rapporten op de website van het RIVM.

Vademecum zoönosen

In het Vademecum zoönosen staan de afspraken voor melden, signaleren en bestrijden van zoönosen in de humane en veterinaire gezondheidszorg.