Salmonella bij pluimvee

Salmonella is een bacterie die voorkomt bij pluimvee, zoals kippen en kalkoenen. Sommige typen salmonella kunnen worden overgedragen van dieren op mensen. In dat geval spreken we van zoönotische salmonella. Zoönotische salmonella kan bij mensen voedselvergiftiging veroorzaken, bijvoorbeeld als kip of eieren onvoldoende verhit worden. Daarom bestrijden en monitoren wij deze ziekte bij pluimvee.

Hoe herken ik salmonella bij pluimvee en hoe raken dieren besmet?

Het is lastig om salmonella bij pluimvee te herkennen. De dieren worden namelijk niet altijd ziek bij een besmetting. Als pluimveehouder moet u daarom regelmatig monsters nemen om te controleren dat uw pluimvee geen salmonellabesmetting heeft. Welke monsters u moet nemen hangt af van uw bedrijfstype en soort pluimvee. Hier leest u meer over deze monitoring op pluimveebedrijven. De monitoring is belangrijk, omdat dieren besmet raken door direct contact met besmette dieren en mest. Hoe eerder een besmetting wordt opgemerkt, hoe beter.

Melden

Blijkt uit de monsters die u heeft genomen dat uw dieren besmet zijn met salmonella? Dan zijn u en uw laboratorium verplicht om dit zo spoedig mogelijk te melden bij ons te melden. Als uw laboratorium de positieve salmonella uitslag registreert in de databank KIPnet, dan wordt er automatisch een melding gedaan bij ons gedaan. Op deze manier voldoen u en uw laboratorium aan de meldplicht. Het is belangrijk dat u hierover afspraken maakt met uw laboratorium. U blijft eindverantwoordelijk en kunt de registratie controleren in de databank KIPnet. Wordt uw uitslag niet in KIPnet geregistreerd? Dan moet u de besmetting zo snel mogelijk te melden bij het landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Lees hier meer over het belang van tijdig melden van dierziekten.

Wat gebeurt er als mijn bedrijf verdacht of besmet is?

Wij verklaren uw bedrijf verdacht als een monstername, door uzelf of door ons, salmonella aantoont. Het laboratorium onderzoekt welk type salmonella het is en of dit een bestrijdingsplichtige variant is. Is dat het geval? Dan krijgt uw bedrijf de status 'besmet'. Hoe wij de verdenking of besmetting afhandelen verschilt per bedrijfstype. Lees hier meer over wat er gebeurt als in de monsters salmonella gevonden wordt.

Hoe voorkom ik dat ik zelf ziek word?

Neem extra beschermingsmaatregelen als u in contact komt met besmette dieren. U kunt niet alleen zelf ziek worden, maar u kunt de ziekte ook overdragen op andere mensen. Lees meer over ziekteverschijnselen bij mensen op de website van het RIVM.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen? Neem dan eerst contact op met uw eigen dierenarts. Heeft u vragen over de bestrijding van salmonella bij pluimvee? Neem dan contact op met ons.