Aangifteplichtige varianten zoönotische salmonella bij pluimvee

Wat zijn de aangifteplichtige varianten van zoönotische salmonella bij pluimvee?

Legpluimvee

  • Salmonella enteritidis
  • Salmonella typhimurium

Vermeerderingskoppels

  • Salmonella enteritidis
  • Salmonella typhimurium
  • Salmonella infantis
  • Salmonella virchow en
  • Salmonella hadar

Vermeerderingskoppels vlees

  • Salmonella java