Bestrijdingsplichtige varianten zoönotische salmonella bij pluimvee

Voor pluimvee zijn 6 serotypes (varianten) aangifteplichtig, te weten SE, ST inclusief STm, SJ, SH, SV en SI. U leest hieronder welke varianten van zoönotische salmonella bij pluimvee ook bestrijdingsplichtig zijn.

Bestrijdingsplichtige salmonella serotypen bij pluimvee

De volgende salmonella serotypen zijn bestrijdingsplichtig:

Legpluimvee

  • Salmonella enteritidis (SE)
  • Salmonella typhimurium (ST)

Vermeerderingskoppels

  • Salmonella enteritidis (SE)
  • Salmonella typhimurium (ST)
  • Salmonella infantis (SI)
  • Salmonella virchow (SV)
  • Salmonella hadar (SH)

Vermeerderingskoppels vlees

  • Salmonella java (SJ)