Risicobeoordeling inzake aanwezigheid van dioxinen in eieren van leghennen met vrije uitloop (locatie: Harlingen)

Door de Stichting Toxicowatch (Arkenhout, 2013) zijn in eieren van scharrelkippen gehouden door particulieren in de gemeente Harlingen verhoogde gehaltes aan dioxines aangetoond met behulp van een screeningsassay. In het monster met de hoogste respons in de screeningsassay is met behulp van een kwantitatieve bevestigingsmethode (GC/HRMS) een gehalte van 10,9 pg TEQ/g eivet vastgesteld. De NVWA heeft het RIVM-RIKILT Front Office Voedselveiligheid gevraagd om een risicobeoordeling.