Dioxine in varkensvlees

Op basis van de beschikbare informatie kan geconcludeerd worden dat in Nederland door de controle-autoriteiten én de sector adequaat is gehandeld, nadat bekend werd dat er in Ierland sprake is geweest van een besmetting van diervoeder met dioxinen uit PCB-houdende olie. Door de recall van mogelijke besmette producten én door de acties van de VWA op basis van de meldingen uit het RASFF systeem kan worden aangenomen dat er vanaf dat moment géén verkoop en consumptie van producten met besmet varkensvlees, rundvlees of melk in Nederland heeft plaatsgevonden. Daarnaast leert de Informatie van de Europese Commissie dat Ierland de situatie ook onder controle heeft. Extra aandacht voor Iers varkensvlees en daarvan afgeleide producten wordt dan ook niet meer nodig geacht. Meer leest u in het advies van het Bureau Risicobeoordeling na een onderzoek door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).