Wetgeving Dioxine

De beperking van de verspreiding van dioxine is op Europees niveau geregeld. In de Verordening EG nr. 1881/2006 staat welke regels er gelden rondom verontreinigde levensmiddelen.

Limieten

Voor alle producten waarin veel dioxine voorkomt, heeft de Europese Commissie limieten opgesteld. Deze worden regelmatig bijgesteld op zo’n laag mogelijk niveau. Het uitgangspunt is dat de mens zo min mogelijk dioxine binnen krijgt. De huidige limieten zorgen ervoor dat dioxine in een mensenleven geen schadelijke gevolgen heeft.

Aanpak bij de bron

EU-regelgeving dwingt bedrijven door strengere regelgeving om (milieu)vervuiling terug te dringen. Vuilverbranders bijvoorbeeld, moeten rookgassen bewerken. Zo wordt voorkomen dat ze een waaier van dioxine over de omgeving leggen. Door deze maatregelen is het dioxinegehalte in voedingsmiddelen de afgelopen jaren steeds verder gedaald.

Wat doet de NVWA?

De NVWA controleert of de EU-dioxinenorm in Nederland niet wordt overschreden. Verder ziet de NVWA er op toe dat ondernemers, zoals vissers, veilige producten op de markt brengen.