Rol NVWA bij dioxine

De NVWA controleert of de EU-dioxinenorm in Nederland niet wordt overschreden. We controleren of producenten op de juiste wijze risicoanalyses uitvoeren en daarbij de juiste beheersmaatregelen toepassen.

Monitoren

Daarnaast analyseren we ook zelf een beperkt aantal monsters in het kader van monitoring. Dat gebeurt risicogebaseerd. Daarbij ligt de nadruk op diervoeders (het begin van de keten) en op producten van dierlijke oorsprong. Jaarlijks analyseren we  zo'n 550 diervoedermonsters en 300 monsters van producten van dierlijke oorsprong.