NVWA nuanceert interpretatie resultaten STEC-analyse

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een aanpassing doorgevoerd met betrekking tot het onderzoek op STEC (Shiga toxine producerende E. coli). Deze wijziging betreft alleen de stroomschema’s voor de hoog- en laag risicoprofiel levensmiddelen en de interpretatie en rapportage van het eindresultaat.

Dit is gebeurd naar aanleiding van vragen als reactie op het publiceren van het toelichtende document microbiologie (T002) door de Raad voor Accreditatie (RvA). De wijziging betreft de manier waarop het resultaat moet worden gerapporteerd wanneer de screening op STEC positief is, maar dit niet bevestigd kan worden na isolatie en typering. In dat geval zal het resultaat als ‘vermoedelijke aanwezigheid van STEC’ moeten worden gerapporteerd en niet (meer) als ‘niet aangetoond’.

De wijziging is per 18 januari 2021 doorgevoerd in de stroomschema’s. Daarmee is het in lijn gebracht met ISO/TS 13136 (methode voor het detecteren van STEC) en het RvA T002 document. Ondanks de wijziging in de manier van rapporteren zal de actie naar aanleiding van deze wijziging niet veranderen. Met andere woorden: op basis van het resultaat ‘vermoedelijke aanwezigheid van STEC’ zal de NVWA niet van de levensmiddelenproducent eisen dat deze hierop actie moet ondernemen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700. Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).