Eisen e-sigaret en navulverpakkingen: Nederlandse regels en EU-regels

Als bedrijf bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de e-sigaretten die u ontwerpt, produceert of verhandelt. In de Tabaks- er rookwarenwet staat aan welke eisen e-sigaretten moeten voldoen.

Meer informatie over Indeling, etikettering en verpakking gevaarlijke stoffen of mengsels (pagina Etikettering van non-food producten)

Waar de belangrijkste eisen uit de Tabaks- en rookwarenwet over gaan

  • veiligheid e-sigaret
  • vorm, afgifte nicotinedosis, maximumvolume navulreservoir (2 ml), kindveilige sluitingen
  • maximum hoeveelheid vloeistof navulverpakking (maximaal 10 ml) en kwaliteit vloeistof
  • etiket (waaronder verplichte bijsluiter met informatie over mogelijk schadelijke effecten en waarschuwingen)
  • leeftijdgrens
  • reclame-uitingen
  • rapportageverplichtingen

Een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door het RIVM voor het beoordelen van ingediende informatie. Voor deze werkzaamheden worden kosten (retributies) in rekening gebracht.

EU-voorschriften navulverpakkingen

Fabrikanten, importeurs en distributeurs van navulverpakkingen met vloeistof voor e-sigaretten en shisha-pennen moeten zich houden aan de eisen voor inhoud en etiket. Navulverpakkingen bevatten mengsels van chemische stoffen. Naast de eisen uit de Tabaks- en rookwarenwet is op deze chemische stoffen en mengsels de volgende Europese regelgeving van toepassing:

  • Europese REACH-verordening 1907/2006/EG over de productie van en handel in chemische stoffen (ook in mengsels en voorwerpen). De verordening beschrijft waar bedrijven zich aan moeten houden om deze stoffen veilig in de handel te kunnen brengen. Bijvoorbeeld registratie, veiligheidsdossiers en informatieverplichtingen. De REACH Helpdesk helpt bedrijven en instellingen in Nederland om te voldoen aan de REACH-verordening.
  • Europese CLP-verordening 1272/2008/EG over etiket en verpakking (Classification, Labelling and Packaging). De verordening gaat over de gevaren van chemische stoffen en mengsels, en hoe daarover te informeren via het etiket en de gevolgen voor de wijze van verpakken. De EU-GHS/CLP Helpdesk geeft hier meer informatie over.

Daarnaast moeten navulverpakkingen voldoen aan de eisen uit de EU-richtlijn 2001/95/EG over algemene productveiligheid.

Chemische stoffen in mengsels

De inhoud van een patroon en de navulverpakking moeten voldoen aan de REACH-verordening (EG) Nr. 1907/2006. Hierin is de registratie van chemische stoffen in mengsels en het doorgeven van veiligheidsinformatie over chemische stoffen aan andere actoren in de toeleveringsketen geregeld. De Wet Milieubeheer regelt de uitvoering van de REACH-verordening.

Op de website van de REACH-helpdesk is meer informatie te vinden. De REACH helpdesk is de officiële helpdesk van de overheid om bedrijven en instellingen in Nederland die chemische stoffen produceren, importeren, distribueren of gebruiken te helpen om te voldoen aan de REACH Verordening.

Oplader

Een oplader van een e-sigaret moet voldoen aan de Richtlijn 2014/35/EU. Deze richtlijn richt zich onder andere op elektrisch materiaal bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 en 1.000 volt. Deze richtlijn wordt ook wel laagspanningsrichtlijn genoemd en is in Nederland uitgevoerd in het Warenwetbesluit elektrisch materiaal (WEM).

CE-markering

Elektrotechnische producten, zoals een oplader voor e-sigaretten, moeten zijn voorzien van CE-markering. Deze wijze claimt dat een product aan de Europese veiligheids- en gezondheidseisen voldoet. Meer informatie over CE-markering vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Algemene verplichtingen bedrijfsvoering

Het is niet mogelijk voor ieder product wettelijke eisen op te stellen. De Richtlijn Algemene productveiligheid 2001/95/EG moet ervoor zorgen dat ieder product dat voor de consument bestemd is, of door de consument gebruikt kan worden, veilig is. Deze richtlijn is in Nederland uitgevoerd in de Warenwet en het Warenwetbesluit Algemene productveiligheid.

De richtlijn bepaalt dat onveilige producten én niet mogen worden verhandeld én niet aan de consument ter beschikking mogen worden gesteld. De richtlijn verplicht de producenten en distributeurs tot een aantal maatregelen in de bedrijfsvoering.