Rol NVWA

De NVWA houdt toezicht op de naleving van de eisen die gelden voor elektronische dampwaar (elektronische sigaretten en navulverpakkingen/patronen - beide met en zonder nicotine).

We controleren of fabrikanten, importeurs en distributeurs zich houden aan de eisen en verplichtingen van de wet. Ook controleren we producten die bij de Europese buitengrenzen Nederland binnenkomen. Bij verkooppunten wordt gecontroleerd of de leeftijdgrens en het reclameverbod wordt nageleefd.

Elk EU-land is verplicht informatie uit te wisselen over gevaarlijke producten. Voor Nederland doet de NVWA dat. Deze producten worden opgenomen in het Europese RAPEX-systeem. Dat gebeurt als er kans is op ernstig letsel en ernstige gezondheidsschade.

Bij onveilige producten grijpt de NVWA in met gepaste maatregelen. Een overzicht van maatregelen kunt u raadplegen op de pagina Interventiebeleid.