Is grensoverschrijdende verkoop op afstand van e-sigaretten, via internet, toegestaan?

Het aanbieden van e-sigaretten en navulverpakkingen in het buitenland is alleen mogelijk als de detaillist zich heeft geregistreerd bij de NVWA.

Voor het aanbieden van deze producten in landen van de Europese Economische Ruimte (EER) geldt dat dit alleen mogelijk is, als deze landen de grensoverschrijdende verkoop ook toestaan.

De detaillist moet zich tevens registreren in het land van de EER waar de verkoop van de producten aangeboden zal worden. Zie voor meer informatie Grensoverschrijdende verkoop.

Meer informatie

E-sigaret en navulvloeistoffen