Op de verpakking van de e-sigaret is niet genoeg ruimte om alle ingrediënten leesbaar te vermelden. Wat nu?

Volgens artikel 3.10 van de Tabaks- en rookwarenregeling moeten alle ingrediënten op de verpakkingseenheid van een e-sigaret of navulverpakking worden vermeld, naar afnemend gewicht. De NVWA stelt geen eigen aanvullende voorschriften, maar past dit artikel in redelijkheid toe. Het groeperen van smaakstoffen, zoals indertijd onder het Tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret (TWES) door de NVWA werd gehonoreerd, blijft mogelijk. Het gaat daarbij om smaakstoffen die minder dan 0.1% uitmaken van het totale gewicht per eenheid van het tabaksproduct. Ook wordt de oude mogelijkheid gehonoreerd om ingrediënten naar ingrediëntenfuncties te benoemen, zoals smaakstof, conserveermiddel, et cetera.

Let op

Kiest een producent voor een van deze mogelijkheden, dan moet hij wel alle stoffen in de gegroepeerde smaakstoffen, en de benoemingen naar ingrediëntenfuncties, individueel vermelden in de bijsluiter.

Meer informatie

E-sigaret en navulvloeistoffen