Welke regels gelden er voor het vermelden van de verplichte waarschuwing op de verpakkingseenheid en eventuele buitenverpakking van een e-sigaret of navulverpakking?

De waarschuwingstekst bij e-sigaretten moet op de 2 grootste oppervlakken van de verpakkingseenheid en op de 2 grootste oppervlakken van de eventuele buitenverpakking staan. De beide waarschuwingen op de verpakkingseenheid (bijvoorbeeld een flesje) en de beide waarschuwingen op de eventuele buitenverpakking (bijvoorbeeld een doosje) moeten elk 30% bedragen van het oppervlak waarop ze geplaatst worden.

De waarschuwingstekst moet dus ook op beide zijden van het flesje staan en beslaat op beide zijden van het flesje een oppervlakte van 30%. Het gaat erom dat de waarschuwing op de verpakking en het flesje in één oogopslag te zien is. Bij een flesje (dus ronde verpakking) is niet het hele oppervlak van een flesje etiketteerbaar. Daarom is het redelijk dat de waarschuwing 30% beslaat van het maximaal etiketteerbare oppervlak van de zijde van de verpakkingseenheid.

Meer informatie

E-sigaret en navulvloeistoffen