Welke losse onderdelen van een e-sigaret vallen onder de Tabaks- en rookwarenwet?

Uit artikel 1 van de Tabaks- en rookwarenwet blijkt dat de definitie van een e-sigaret ook onderdelen daarvan omvat. Op basis van de definitie blijkt dat daar in ieder geval onder vallen:

  • een mondstuk
  • reservoir
  • patroon en
  • het apparaat zonder patroon of reservoir, waaronder het verwarmingselement of de verdamper.

Dit zijn voorbeelden van onderdelen die in combinatie met elkaar de e-sigaret vormen en zo het functioneren van een e-sigaret mogelijk maken, namelijk het consumeren van een nicotinehoudende damp via een mondstuk. Niet genoemd worden onder andere rubberen of metalen ringetjes, schroefjes, koppelstukjes of andere meer generieke onderdelen, die niet als even kenmerkend voor e-sigaretten kunnen worden beschouwd.

Meer informatie

E-sigaret en navulvloeistoffen