Biogasinstallatie: intrekken erkenning

Geen biovergisting van mest of andere dierlijke bijproducten meer? Trek overbodige erkenningen in.

Hulp bij het invullen van het formulier

  • Geef aan dat u wilt 'Inleveren'.
  • Kies de optie 'Erkenning: omzetting in biogas'.
  • Vink vervolgens aan welke soort dierlijke bijproducten of combinatie daarvan u omzette.
  • Had u een pasteurisatie- of hygiënisatie-unit? Of was uw vergistingsproces gevalideerd? Geef dan desgevraagd aan dat het digestaat als 'verwerkt' werd beschouwd.
  • Had u geen pasteurisatie- of hygiënisatie-unit en was uw vergistingsproces niet gevalideerd? Geef dan desgevraagd aan dat het digestaat als ‘niet-verwerkt’ werd beschouwd.