Dieetvoeding voor medisch gebruik: wettelijke eisen aanmelden

De Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik vormt de wettelijke basis voor het aanmelden van producten.

Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik

De verplichting dat een fabrikant of importeur de NVWA in kennis moet stellen van het voor de eerste keer in de handel brengen van voeding voor medisch gebruik is opgenomen in artikel 9 van de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik, in samenhang met artikel 5 van Richtlijn 1999/21/EG betreffende dieetvoeding voor medisch gebruik.

De regeling is ingetrokken per 20 juli 2016, maar blijft op grond van artikel 3, tweede lid, van het Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016 van toepassing tot het moment dat ten aanzien van de daarin geregelde onderwerpen de gedelegeerde handelingen, die zijn vastgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, van Verordening (EU) 609/2013, van toepassing zijn. Richtlijn 1999/21/EG wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop de gedelegeerde handelingen van toepassing worden.