Dierenartsenpraktijk: wettelijke eisen registratie

Verordening (EG) nr. 1069/2009, de Verordening dierlijke bijproducten, vormt de wettelijke basis voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van dierlijke bijproducten voor onderzoek.

Op grond van artikel 17, lid 1, van de Verordening dierlijke bijproducten kan de bevoegde autoriteit toestaan dat dierlijke bijproducten of daarvan afgeleide producten worden gebruikt voor onderzoek. Voor dierenartsen die sectie verrichten op kadavers of delen daarvan in hun praktijkruimte is deze toestemming generiek geregeld in artikel 3.8, lid 1, onder b), van de Regeling dierlijke producten. Wel moeten praktijken zich afzonderlijk bij de NVWA registreren. Registratie vindt plaats op grond van artikel 23 van de Verordening dierlijke bijproducten.