Handel levende dieren: erkende en registreerde bedrijven

Welke handelaren in landbouwhuisdieren of gezelschapsdieren zijn erkend of geregistreerd op grond van nationale regelgeving ter uitvoering van de Richtlijnen 64/433/EEG en 91/68/EG?

Erkende en geregistreerde handelaren in dieren