Herregistratie diervoederbedrijven

Voorheen konden diervoederbedrijven zich registreren bij het Productschap Diervoeder (PDV). Met ingang van 1 januari 2015 is het PDV echter opgeheven. De NVWA heeft de registraties van het PDV niet overgenomen, maar de bedrijven per brief gevraagd zich te 'herregistreren'.

Ook diervoederbedrijven die zich vóór oktober 2013 bij de NVWA hebben laten registreren en daarbij geen registratienummer hebben gekregen, zijn per brief gevraagd zich te 'herregistreren'.

Waarom herregistratie?

Aan de registratiegegevens van het PDV en de NVWA-registraties van vóór oktober 2013 ontbreekt informatie over de bedrijfsactiviteiten. Bedrijven zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat de NVWA beschikt over actuele informatie over hun bedrijf en activiteiten.

De NVWA heeft deze informatie nodig voor publicatie van een lijst van geregistreerde diervoederbedrijven. Ook dat is wettelijk verplicht. De NVWA gebruikt deze informatie ook voor het inrichten van het toezicht.

Wat moet u doen?

Stap 1

Controleer of uw bedrijf op de Lijst van geregistreerde diervoederbedrijven staat.

  • Ja? Dan hoeft u verder niets te doen.
  • Nee? Ga naar stap 2.

Stap 2

Controleer of uw bedrijf op de oude PDV-lijst of de oude NVWA-lijst staat.

Stap 3

Staat uw bedrijf op geen van de 3 lijsten? Ga dan naar de pagina Diervoeder: aanvragen registratie, erkenning en meer en regel uw registratie of erkenning.

Goed om te weten

  • Wilt u uw registratienummer van het PDV behouden? Dat kan. Vul het in op het herregistratieformulier. Dan neemt de NVWA het over.
  • Aan bedrijven zonder registratienummer en bedrijven die geen PDV- of bestaand NVWA-nummer vermelden in het herregistratieformulier kent de NVWA een nieuw nummer toe. Dit wordt vermeld op de lijst van geregistreerde diervoederbedrijven.
  • Voor het invullen van het herregistratieformulier heeft u eHerkenning nodig, en een klantnummer van de NVWA. Uw klantnummer is uw debiteurennummer. Heeft u wel eens een rekening gehad van de NVWA? Dan heeft u al een klantnummer. Nog geen klantnummer? Vraag dan eerst een klantnummer aan. Ook hiervoor heeft u eHerkenning nodig.
  • De NVWA brengt voor herregistratie dezelfde kosten in rekening als voor registratie.

Geen diervoederactiviteiten meer?

Bestaat uw bedrijf nog wel, maar werkt het niet meer met diervoeders? Of is de vestiging (zoals vermeld op de oude PDV-lijst of de oude NVWA-lijst) uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel? Vul dan het formulier Opzegging registratie zonder eHerkenning in.