Mestverwerkingsinstallatie: aanvragen erkenning

Verwerking van mest door bijvoorbeeld hygiënisatie, drogen of kalken? Dan moet u een erkenning aanvragen bij de NVWA.

Hulp bij het invullen van het aanvraagformulier

 • Geef aan dat u wilt 'Aanvragen'.
 • Kies de verleningssoort ‘Erkenning: vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars’.
 • Vink vervolgens één van de volgende relevante opties aan:
  • bestaande uit verwerkte mest (categorie 2-materiaal) - D140101
  • gekalkte mest van pluimvee of varkens - D140103
 • De andere opties zijn alleen relevant als uw bedrijf :
  • naast mest ook andere dierlijke producten zoals bloedmeel of vleesbeendermeel gebruikt voor de vervaardiging van organische meststoffen en bodemverbeteraars
  • digestaat verwerkt uit een co-vergistingsinstallatie waarin ook andere dierlijke bijproducten dan mest worden omgezet in biogas