Proefdieren: erkende bedrijven

Welke instellingen, instituten of centra waar proefdieren worden gehouden of gefokt zijn erkend op grond van nationale regelgeving ter uitvoering van Richtlijn 92/65/EEG?

Erkende instellingen, instituten en centra

Niet alle bedrijven op de lijst zijn proefdierbedrijven.