Transport levende dieren: vergunninghouders

Welke transporteurs hebben een vergunning voor het vervoer van levende dieren op grond van Verordening (EG) nr. 1/2005?

Houders vergunning type 1 (vervoer korter dan 8 uur)
Houders vergunning type 2 (vervoer langer dan 8 uur)