Aanmelden voeding voor specifieke groepen

Brengt u een voedingsmiddel voor gebruik door specifieke groepen voor het eerst in de handel? Dan moet u dit laten registreren bij de NVWA.

Producten die voor het eerst in de handel komen, zijn:

  • producten die nog niet in Nederland op de markt zijn
  • een van naam of merk gewijzigd bestaand product
  • wanneer een nieuwe claim wordt gebezigd
  • wanneer een nieuw ingrediënt wordt gebruikt
  • een product met een belangrijke verandering in de samenstelling (kleine, niet-essentiële veranderingen leveren géén nieuw product op)

Producten die u verplicht aan moet melden

U bent verplicht om de volgende producten voor specifieke groepen aan te melden bij de NVWA als u deze voor het eerst in de handel brengt:

  1. volledige zuigelingenvoeding (voor 0-6 maanden)
  2. opvolgzuigelingenvoeding (voor 6-12 maanden) op basis van eiwithydrolysaten of opvolgzuigelingenvoeding die andere stoffen bevat dan genoemd in bijlage II van Ver. (EU) 2016/127
  3. voeding voor medisch gebruik
  4. producten voor gewichtsbeheersing die de dagelijkse voeding volledig vervangen

Andere producten voor specifieke groepen hoeft u niet aan te melden bij de NVWA.

Formulier

Gebruik voor aanmelding het online aanmeldingsformulier.