Overzicht aanvraagformulieren erkenningen, registraties en vergunningen

U weet al welke erkenning, registratie of andere vergunning u nodig heeft? Dan kunt u hier rechtstreeks naar het aanvraagformulier.

Weet u het nog niet precies? Of kunt u hieronder het juiste formulier niet vinden? Ga dan naar Aanvragen en informatie per bedrijfstype, activiteit of product.

Aanvraagformulier

Gebruik dit voor:

Aanvraag- en inleverformulier verleningen

Levensmiddelen (erkenning)

Aquacultuur (vergunning)

Levende dieren (erkenning, registratie)

Levende producten (erkenning, registratie)

Import

Export

Registratieformulier levensmiddelen

Levensmiddelen (registratie)

Registratie put- en -take-visbedrijven

Aquacultuur (registratie)

Aanvraagformulier vergunning vervoerder

Levende dieren (transportvergunning)

Aanvraag- en intrekkingsformulier diervoeder

Diervoeder (erkenning, registratie en vergunning)

Herregistratieformulier diervoederbedrijven

Diervoeder (herregistratie PDV-bedrijven en bij de NVWA geregistreerde bedrijven zonder registratienummer)

Aavraag- en intrekkingsformulier Feedban Landbouwhuisdiervoeders met dierlijk eiwit (registratie, toestemming en goedkeuring)

Aanvraag- en inleverformulier DBP-verleningen

Dierlijke bijproducten (erkenning en toestemming)

Registratieformulier dierlijke bijproducten

Dierlijke bijproducten (registratie)

Aanvraagformulier intracommunautair handelsverkeer DBP met eHerkenning

Dierlijke bijproducten (toestemming intracommunautair handelsverkeer, aanvraag door Nederlands bedrijf)

Aanvraagformulier intracommunautair handelsverkeer DBP zonder eHerkenning

Dierlijke bijproducten (toestemming intracommunautair handelsverkeer, aanvraag door buitenlands bedrijf of particulier)

Aanvraagformulier NVWA regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria

Laboratoria (erkenning)

Aanmeldingsformulier bijzondere voeding

Voeding voor medisch gebruik (registratie)

Zuigelingenvoeding (registratie)