Beoordeling onveiligheid levensmiddelen met allergenen

Handhavingsbeleid NVWA bij het niet vermelden van de aanwezigheid van allergenen

Producenten en verkopers van levensmiddelen moeten de allergische consument van voldoende informatie voorzien over de aanwezigheid van allergenen: Verordening (EU) 1169/2011 en de Warenwetregeling allergenen niet-voorverpakte levensmiddelen.

Referentiewaarden

Bij de beoordeling of een product onveilig is voor de allergische consument, werkt de NVWA met referentiedoses uit het advies over voorlopige referentiedoses voor allergenen in voedingsmiddelen van bureau Risicobeoordeling & onderzoek.

Met deze referentiewaarden (en de hoeveelheid besmetting) is te berekenen of de hoeveelheid geconsumeerd eindproduct per eetmoment onveilig is voor een allergische consument:

  • onveilig; als de waarde boven de referentiewaarde uitkomt;
  • risico aanvaardbaar; als de waarde onder de referentiewaarde uitkomt.

De gehanteerde referentiedoses zijn geen wettelijke limieten; ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en advies op grond waarvan de NVWA haar handhavingsbeleid vorm geeft.

Voor de allergenen waarvan in dit advies geen referentiedosis vermeld wordt, hanteert de NVWA in principe een 0-tolerantie.