Onderzoek olijfolie 2016

Olijfolie wordt geproduceerd in verschillende kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn in 8 categorieën verdeeld. De duurste daarvan is de extra olijfolie van de 1e  persing. De kwaliteit van een olie moet op het etiket worden vermeld, zodat de consument een bewuste keuze kan maken. In opdracht van de EC onderzoekt de NVWA of de kwaliteit van de olie overeenkomt met de opgegeven categorie. De NVWA voert dit risicogerichte onderzoek jaarlijks uit, in nauwe samenwerking met Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).