Informatie op etiket

De informatie die minimaal op het etiket moet staan, is vastgelegd in de Europese verordening Verstrekking voedselinformatie aan consumenten.

Per product kan de hoeveelheid informatie die verplicht is verschillen. Op producten die in de fabriek worden voorverpakt moet bijvoorbeeld meer informatie staan dan op een brood dat de bakker op de hoek zelf verpakt.

Verse producten die op de markt voor de verkoop worden aangeboden zoals kaas, groente en vis hebben helemaal geen etiket.

Wilt u weten hoe u een etiket leest? Ga dan naar de site van het Voedingscentrum en bekijk de folder Het etiket zo lees je een etiket. In deze folder staat informatie over ingrediënten, voedingswaarden en de houdbaarheidsdatum.

Meer informatie over op het etiket beschreven eigenschappen die aan een product worden toegekend, zoals 'rijk aan eiwitten' vindt u op de pagina Claims levensmiddelen.

Eisen informatie verpakkingen en etiketten

In de verordening is vastgesteld wát op een etiket van een levensmiddel moet staan, en hoe dat op het etiket moet komen. Bijvoorbeeld dat op de verpakking van levensmiddelen moet staan wat voor soort product het is (officiële benaming), welke ingrediënten zijn toegevoegd, wat de houdbaarheiddatum van het levensmiddel is en hoeveel van het levensmiddel in de verpakking zit. Daarnaast zijn eisen gesteld aan bijvoorbeeld de grootte van letters en het opvallend vermelden van aanwezige allergene ingrediënten.

Op een etiket kunnen zowel verplichte vermeldingen als vrijwillige vermeldingen staan. Of een vermelding verplicht is of niet, misleiden mag nooit.