Misleiding

De productnaam of de afbeelding op een verpakking of etiket hoeft niet exact overeen te komen met de inhoud van het product. Maar zowel de productnaam als een afbeelding moet zodanig gekozen zijn dat de consument niet wordt misleid. Zo zal een product met de benaming 'zalmsalade' ook daadwerkelijk zalm als ingrediënt moeten hebben. En moet in erwtensoep die op het blik met stukken worst staat afgebeeld ook daadwerkelijk stukken worst te bevatten.

Toch kan er verschil zitten tussen de ene zalmsalade en de andere. Daarom moet de fabrikant bij de benaming 'zalmsalade' ook het gehalte zalm in de salade vermelden. Meestal staat dit percentage in de lijst van ingrediënten. Hiermee kan de consument de ene zalmsalade met de andere vergelijken.

Als in een blik erwtensoep geen worst is toegevoegd, maar toch een mooie foto van een bord erwtensoep met worst wordt afgebeeld, dient duidelijk vermeld te worden dat dit een serveersuggestie is. Daarbij moet duidelijk, zijn dat de consument zelf de worst aan de soep zou kunnen toevoegen.

De NVWA adviseert consumenten altijd het etiket én de ingrediëntenlijst vooraf goed te lezen om te weten wat je eet.

Claims

Fabrikanten kennen producten soms bepaalde eigenschappen toe die zij prominent op het etiket of de verpakking plaatsen. Bijvoorbeeld 'rijk aan eiwitten', 'zonder toegevoegde suikers' of 'goed voor de botten'. Dergelijke voedingsclaims en gezondheidsclaims zijn aan strenge regels gebonden om te voorkomen dat consumenten worden misleid.

Meer informatie over voedingsclaims, gezondheidsclaims en medische claims op de pagina Claims levensmiddelen.

Hoeveelheidsaanduiding

Een hoeveelheidsaanduiding is verplicht en mag niet misleidend zijn.

Levensmiddelenbedrijven kunnen kiezen voor het vermelden van de netto hoeveelheid volgens het systeem van het e-teken. Dit wil zeggen dat op het etiket het gemiddelde gewicht van serieverpakkingen wordt vermeld. De afwijking van het gewicht naar beneden moet goed en aantoonbaar worden beheerst.

Bedrijven kunnen er ook voor kiezen de netto hoeveelheid vrij, zonder e, te vermelden. In dat geval moet elke verpakking ten minste de hoeveelheid bevatten die op het etiket staat en worden afwijkingen naar beneden niet getolereerd.

Meldingen misleiding

Meldingen over misleiding neemt de NVWA niet direct in behandeling omdat er geen sprake is van risico’s voor de volksgezondheid. Als op termijn blijkt dat veel meldingen hetzelfde onderwerp betreffen, kan de NVWA besluiten een onderzoek te starten. De NVWA kan ook besluiten een melding mee te nemen in een lopend onderzoeksproject waarbij soortgelijke producten worden onderzocht.

Etiketteringswetgeving

De etiketteringswetgeving, verordening voedselinformatie levensmiddelen, zorgt ervoor dat consumenten duidelijk en eerlijk over de samenstelling van producten worden geïnformeerd.

De NVWA ontwikkelt of wijzigt geen wetten en regels; dat is een taak van het parlement en de ministeries. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor de etikettering van levensmiddelen. Bij dit ministerie kunt u terecht met vragen over wetgeving.