Samenvatting Handboek etikettering levensmiddelen

Op het etiket van een levensmiddel moet eerlijke en duidelijke informatie staan zodat de consument weet wat hij koopt en consumeert. Levensmiddelenfabrikanten moeten daarom aan veel gedetailleerde regels voldoen als zij etiketten maken voor voorverpakte levensmiddelen.

Onderwerpen

De NVWA heeft een handboek Etikettering gepubliceerd voor levensmiddelenfabrikanten. Hierin staat een toelichting op al deze gedetailleerde regels over uiteenlopende onderwerpen. Zodat fabrikanten weten hoe ze met deze onderwerpen moeten omgaan als ze een etiket maken. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als:

  • allergenen
  • benamingen
  • declaratie van water
  • herkomstetikettering
  • houdbaarheid
  • leesbaarheid van de informatie op een etiket
  • pictorials (plaatjes)
  • voedingswaarde

Download Handboek Etikettering

Wetgeving

Een groot deel van de regels voor etikettering van levensmiddelen staat in de Verordening (EU) Nr. 1169/2011 over Voedselinformatie aan consumenten. Deze Europese verordening geldt voor alle levensmiddelen die in Nederland worden verkocht. Daarnaast zijn er aanvullende eisen opgenomen in andere Europese en Nederlandse regelgeving. Een overzicht van alle regelgeving vindt u in hoofdstuk 1 van het Handboek Etikettering.

Consument? Zie Voedingscentrum

De informatie in het handboek Etikettering is vooral bedoeld voor het bedrijfsleven als hulpmiddel om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen voor de etiketten van voorverpakte levensmiddelen. Consumenten kunnen op de website van het Voedingscentrum informatie vinden over etiketten.