Land van oorsprong/plaats van herkomst

Definitie 'Plaats van herkomst': de plaats waarvan een levensmiddel volgens de aanduiding afkomstig is en die niet het 'land van oorsprong' is.

Het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst is verplicht als:

  • Weglaten misleiding is.
  • Vlees van GN-codes genoemd in bijlage XI.

Wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst vermeld wordt, en niet gelijk is aan land van oorsprong/plaats van herkomst van het primaire ingrediënt dan:

  • Land van oorsprong/plaats van herkomst van het primaire ingrediënt vermelden, of vermelden dat land van oorsprong/plaats van herkomst van het primaire ingrediënt verschilt van land van oorsprong/plaats van herkomst van het levensmiddel.