Nettohoeveelheid

De nettohoeveelheid moet worden uitgedrukt in volume-eenheden (l, cl of ml/vloeibare producten) of massa-eenheden (kg of g/andere producten).

Vermelding nettohoeveelheid niet verplicht

Dit is niet verplicht voor:

  • Levensmiddelen die aanzienlijk aan volume of gewicht verliezen en die per stuk worden verkocht, of in aanwezigheid van de koper worden gewogen.
  • Als nettohoeveelheid minder is dan 5 ml of 5 g (geldt niet voor specerijen en kruiden).
  • Levensmiddelen die in de regel per stuk worden verkocht (dan of goed te tellen, of aantal vermelden). 

Voor voorverpakkingen die 2 of meer afzonderlijke (voor)verpakkingen bevatten, en levensmiddelen in een opgietvloeistof, zijn bijzondere nettovermeldingen voorgeschreven. Raadpleeg hiervoor bijlage IX, punten 3 tot en met 5 van Verordening (EU) 1169/2011.