Inspectieresultaten toezicht energielabel 2013-2014

De NVWA is bij bepaalde huishoudelijke apparaten nagegaan of deze energielabels bevatten, of deze correct zijn aangebracht en of de informatie op de etiketten en de classificatie van een apparaat juist is.