Etikettering en samenstelling van textiel

In dit rapport worden de bevindingen beschreven van een signaleringsonderzoek in het voorjaar van 2003 naar de samenstellingdeclaratie van stoffen die van de rol af aan de consument worden verkocht voor het vervaardigen van eigen kleding. Dit signaleringsonderzoek heeft tot doel om inzicht te krijgen in de naleving van de voorgeschreven aanduidingen gesteld in het Textielartikelenbesluit (Warenwet).