Waarom wordt er toezicht gehouden op etikettering?

Op etiketten van producten vindt u informatie over de inhoud en samenstelling van een product. Zo staat op een pak melk, hoeveel melk erin zit, tot wanneer deze goed is en hoe deze bewaard moet worden. Dankzij deze informatie kunt u bewust kiezen voor een product.

Producenten zijn verplicht om deze informatie op de etiketten te zetten. Andere informatie zetten ze vrijwillig op het etiket, zoals gezondheidsclaims. Ga voor meer informatie over deze claim op levensmiddelen naar claims. De NVWA controleert of de informatie die op etiketten staat, wel klopt. Als de informatie onjuist is, neemt de NVWA gepaste maatregelen. Ga voor meer informatie over deze maatregelen naar de pagina Interventiebeleid

Terughaalactie

Soms is het nodig om op basis van onjuiste informatie op een etiket een product uit de winkel te halen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een product allergenen bevat die niet op het etiket staan, maar wel veel schade aan kunnen richten bij mensen. Denk bijvoorbeeld aan pinda’s. Mensen die daarvoor allergisch zijn, kunnen doodgaan als ze toch pinda’s binnen krijgen. Daarom is het cruciaal dat deze informatie op het etiket staat.

Voor wie relevant?

Alle producenten en exploitanten hebben te maken met de eisen rondom etikettering. Per productgroep gelden verschillende eisen.