K-LV-RNDIU-01 Bijlage 2 - Specificaties voor het drinkwatersysteem op vervoermiddelen voor kalveren jonger dan 2 maanden, bij een transportduur van > 8 uren

Specificaties voor het drinkwatersysteem op vervoersmiddelen voor kalveren jonger dan 2 maanden, bij een transportduur van > 8 uren.