Werkvoorschrift voor export schapen/geitensperma naar EU-lidstaten en derde landen

Algemene instructie voor het keuren en certificeren van schapen- of geitensperma i.v.m. export naar EU-lidstaten en derde landen vanaf een EU erkend spermacentrum of een EU erkend opslagcentrum voor schapen- of geitensperma.