Certificering intraverkeer aquacultuurdieren

In dit werkvoorschrift worden de voorwaarden beschreven die gelden bij de uitvoer van aquacultuurdieren en de producten daarvan vanuit Nederland naar andere lidstaten.

Dit werkvoorschrift is van toepassing op het in de handel brengen van:

  • Waterdieren voor sierdoeleinden die afkomstig zijn van of bestemd zijn voor gesloten siervoorzieningen
  • Aquacultuurdieren bestemd voor de kweek, inclusief heruitzettingsgebieden,
    “putand take”-visbedrijven, open siervoorzieningen en heruitzetting in het wild
  • Aquacultuurdieren en producten daarvan bestemd voor menselijke consumptie